Dr. Ebru Nalan Sülün ile Sanat Tarihi Yaz Okulu (online)

 

Eğitmen: Dr. Ebru Nalan Sülün

 

13 Temmuz – 28 Eylül arası her Salı 18:00-19:30

 

*Eğitim programı 3 modülden oluşup ve 12 Hafta boyunca devam edecektir. Katılımcılar modüllere bağımsız olarak da kayıt olabilecektir.

 

14-17 yaş aralığındaki lise öğrencilerine uygun olan programımız Sanat Tarihi Yaz Okulu, lise eğitim müfredatında bulunmayan sanat tarihinin temellerini oluşturmak ve bu konuda yetkinlik kazandırmayı amaçlar.

 

Tarihsel perspektifte 3 modülden oluşan eğitim programının konuları aşağıdaki gibidir. Katılımcılar modüllere bağımsız olarak da katılabilirken bir bütün olarak da takip edebilir.

 

*Eğitim sonunda katılımcılara üniversite başvurularına ekleyebilecekleri sanat tarihi sertifikası iletilecektir. Eğitimler online bir şekilde Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

 

PROGRAM

 

      1. Modül (4 hafta)

13 Temmuz-3 Ağustos Salı 18:00-19:30

Rönesans Dönemi (2 hafta)

Barok ve Rokoko Dönemi (1 hafta)

Neo Klasisizm ve Romantizm Dönemi (1 hafta)

 

      2. Modül (4 hafta)

10 Ağustos -31 Ağustos Salı 18:00-19:30

1850-2000 tarihleri arası Batı Sanatı

Empresyonizm ve Post empresyonizm (1 hafta)

Kübizm/ Fütürizm/ Dada/ Sürrealizm (1 hafta)

Soyut Sanat ve Kavramsal Sanat (1 hafta)

1950 Sonrası Sanat (1 hafta)

 

      3. Modül (4 hafta)

7 Eylül – 28 Eylül Salı 18:00-19:30

Türkiye Sanat Tarihi (1850-2000’ler)

  • Osmanlı Batılılaşma Dönemi ve sanat ortamı, sanatçılar
  • Erken Cumhuriyet Dönemi ve sanat ortamı, sanatçılar
  • 1950-1980 sonrası sanat, sanatçılar
  • 1980 Sonrası Türkiye’de sanat, sanatçılar

 

Dr. Ebru Nalân Sülün

 

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimi sırasında orta öğretim pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından ilköğretim öğretmenlik sertifikasını da edindi. Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu (1990-2010)” başlıklı tezi ile tamamladı. Sülün, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sanat Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesidir ve batı sanatı- çağdaş sanat ile ilgili dersleri yürütmektedir.

Sülün, I. Antalya Resim Festivali yürütme kurulu üyeliği ve festival sergisi koordinatörlüğü, Fırat Arapoğlu ile birlikte “Beden-Mekân Video-Enstalasyon Sergisi”, Akdeniz Art 1. Akdeniz Sanat Günleri özel sergi koordinatörlüğü, Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan seçki sunan “Gerçeklikler ve İzdüşümler” , “Anlam ve Mahiyet”  ve 50. Altın Portakal Film Festivali kapsamında açılan “Memento&Memory”, Antalya Old Town Festivali- 2016  “Wısh&Hope”, İzmir “İmpact – VideoFest”, Pera Müzesi ve Antalya Kültür Sanat’ta açılan “Karşılaşmalar”, Old Town Kaleiçi Festivali “Açık Hava Sanat Alanı” sergileri ve farklı galeri sergilerinin küratörlüğünü üstlenmiştir.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için sanat üzerine bildiriler kaleme alan Sülün, bu çalışmalara ek olarak Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist actual, Art-ist modern, Artam gibi dergiler ve Cumhuriyet Gazetesi için de pek çok sanat eleştirisi yazısı kaleme almıştır.

Sülün’ün “Habip Aydoğdu- KIRMIZI”, “Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat Ortamı” ve “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu” isimli üç kitabı yayınlanmıştır. 

Ebru Nalân Sülün, UNESCO- L’Association Internationale des Critiques d’Art-AICA Internationale (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği)’nin 2014-2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.