eda öz çelikbaş

Eda Öz Çelikbaş ile Nedir Bu Sanat Terapisi?

Eğitmen: Eda Öz Çelikbaş

21-28 Çarşamba Nisan 19:00-21:00

Sanat terapisi, bireylerin gelişiminde ve iyileşme süreçlerinde sanatsal pratiklerden destek almayı odağına koyan bir terapi çeşididir. Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız sanat terapisinin ne olduğunun cevabını sanat terapisi uygulayıcı eğitmeni Eda Öz Çelikbaş ile gerçekleştireceğimiiz atölyede arayacağız.

İki hafta sürecek olan atölyenin ilk dersinde sanat terapisinin tanımı ve nerelerde kullanıldığını incelerken sanat ve psikoterapi ilişkisini analiz edeceğiz. Resimden, tiyatroya, danstan sinemaya sanat terapisinin yöntemleri anlatıldıktan sonra ikinci derste sanat terapisi kullanım alanları ve uygulamalarını işleyeceğiz.

Eda Öz Çelikbaş

Mersin doğumlu sanatçı-akademisyen ve Sanat Terapisi Uygulayıcı Eğitmeni. Gazi Üniversitesi Sanatta Yeterlik mezunudur. Sanat çalışmalarına Türk kahvesi, nazar, Türk sembolleri, Türk öğretileri, Orta Asya ve Türk Boyları, Yörükler, yerel inanışlar, Şamanizm, mistisizm, etnisite, semiyotik, sembolizm ve kültürel sembolizm, sembolik imgelem gibi konular eşliğinde başlamıştır. Bu çalışmalar ardından sembolizmin, sembolik ve kültürel imgelemin ve dışavurumculuğun devamı olarak Sanat terapisi alanında çalışmalar yapmasını izlemiştir. 2012 yılından itibaren Sanat ve Terapi alanında çalışmalarını sürdürmektedir ve Sanat ve Psikoterapileri derneği üyesidir.

6 adet kişisel sergisi ve yurtiçi yurtdışı olmak üzere çok sayıda karma sergisi olan sanatçı, malzeme resmi ile sanatla terapi alanına farklı atölye fikirleri sunarak, geleneksel sanatlardan da öneriler getirmektedir. Sanat ve terapi bağlamında da düzenli olarak yurtiçi ve yurtdışı çalıştaylar ve projeler gerçekleştirmektedir. Sanat Terapisi alanında uzaktan eğitim ve sürekli eğitim merkezleri olmak üzere Resim anasanat dalı Yüksek Lisans eğitiminde de Sanat ve Terapi derslerini ve eğitimlerini yürütmektedir. Avrupa’ da ve Türkiye’ de çeşitli Devlet kurumlarında proje ortağı ve proje yöneticisi olarak yer almaktadır. Polonya, Romanya, İsveç ve Finlandiya ile ortaklı Sanat Terapisi projelerine ve Hadrianoupolis Antik Kenti Sanat Yönetimine devam etmektedir. Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü’ nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.