Philosophia Perennis: “Ebedî/Sonsuz Felsefe” Atölyesi

 

Konuşmacı: Güçlü Ateşoğlu

 

“Felsefe eseri anlamını, mesajını tek bir okumayla teslim etmediği için yığın yığın anlam yüklüdür, doğası gereği tükenmez, hatta bir bakıma sonsuzdur, yorumlamayı bilen için her zaman diyecek yeni şeyler vardır” der Louis Althusser. Bu sayede felsefenin düz ilerleyen bir tarih çizgisi olmadığını, aksine birbirleri arasında yüzyıllar olan filozofları birlikte keşfedeceğimiz koca bir evren olduğunu söyleyebiliriz.

Dr. Güçlü Ateşoğlu ile 6 hafta sürecek olan Felsefe Atölyesinde felsefe konuşmayı, felsefe yapmayı, anlamlandırmayı öğreniyor olacağız. Farklı konulara vurgu yapılarak ilerlenecek olan programın içeriği aşağıdaki gibidir:

 

Aristoteles: Mutluluk etiği nedir, nasıl temellendirilir?

Spinoza: Duygular, arzu, neşe, keder ve var-kalma çabası (conatus)

Alman Romantizmi: İroni, alegori, romantik şiir, nükte/zekâ (Witz)

Hegel: Arzu, ihtiyaç ve politika

Marx: Süreklilik ve kopuş; tarih ile felsefe ilişkisini yeniden düşünmek

Nietzsche: Ahlâkın soykütüğü, değerlerin yeniden değerlendirilmesi

*Bu atölye herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

 

11 Şubat – 18 Mart 2019 arası her Pazartesi, 13.00-15.00 arası (6 hafta)

 

Güçlü Ateşoğlu Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Felsefe Bölümü’nde yaptı (1996-2003). Yüksek lisans tez konusu Hegel Felsefesi’nde Öznelerarasılık ve Özgürlük Sorunu idi. Aynı bölümde başladığı doktorasını, Hegel Felsefesinde Metafizik başlığıyla Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Selâhattin Hilâv’a Saygı (Doğan Özlem’le birlikte, 2006), Tarih Felsefesi: Seçme Metinler (Doğan Özlem’le birlikte, 2006; 4. baskı: 2017), Alman İdealizmi I: Fichte (Eyüp Ali Kılıçaslan’la birlikte, 2006; 2. baskı: 2019), Alman İdealizmi II: Hegel (2013; 2. baskı: 2019), Spinoza ile Karşılaşmalar (Eylem Canaslan’la birlikte, 2015), Varoluşçuluk, Fenomenoloji, Ontoloji (2016), Karl Marx: Seçme Yazılar/Hayalet (2017), Kant: Tarih, Politika, Ahlak, Din Üzerine Kısa Yazılar (yayımlanmayı bekliyor) başlıklı kitaplarla birlikte elliden fazla kitabın editörlüğünü üstlenen ve 33 baskı yapan Nigel Warburton’ın Felsefenin Kısa Tarihi’ni çeviren Ateşoğlu, 2010 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İlgi alanları Alman İdealizmi, Spinoza, Alman Romantizmi, Marx, Tarih Felsefesi, Politika Felsefesi ve Ontolojidir.