Modern Sanat Nasıl Okunur?

 

Eğitmen; Seda Yavuz

 

5 Mart – 26 Mart Perşembe, 19.00 – 21.00

 

Modernizm ve Baudelaire’in Paris’i

5 Mart 2020

19. yüzyılda fotoğraf sanatının tarihiyle başlayacak tartışma, dönemin Paris’ine, empresyonistlere ve resmin yeni kurgulanma şekline odaklanacak. Fotoğraf ve resim tarihinin yanı sıra dönemin mizahi eleştiri kaynağı olan karikatür de tartışmaları derinleştirecek.

 

Sanat Bir Oyun mudur?

12 Mart 2020

Dadacılar ve Gerçeküstücüler’in işleriyle başlayarak Soyut Dışavurumcuların tuvalde yarattıkları nesneden bağımsız fırça vuruşları ve dökülen boyalarıyla yaptıkları resimler neyi anlatmaktalar? Bu resimleri küçük bir çocuk da yapabilir mi? Sanatçı oyun mu oynamakta? Bu soruları Marcel Duchamp, Man Ray, Salvador Dali, André Breton, Jackson Pollock gibi sanatçıların işleriyle tartışacağız.

 

Sanat Bir Oyundur

19 Mart 2020

İkinci Dünya Savaşından sonra Amerika merkezli sanat hareketleri tartışılacak. Özellikle Fluxus hareketine odaklanarak Yoko Ono ve Joseph Beuys’un performanslarından örneklerle, bir oyuna dönüştürdükleri deneyim alanları irdelenecek.

 

Sanat ‘Benim’ İçindir!

26 Mart 2020

Frida Kahlo’nun günlük gibi oluşturduğu resimleri ve Marina Abramoviç’in yaşamsal ayrıntılara verdiği sanatsal cevaplar. İki kadın sanatçı, Kahlo yaşadıklarını yeni bir gerçeklik yaratarak ifade ediyor, Abramoviç yaşamını sanatla görünür kılıyor. Sanat ve gerçek arasındaki ince çizgi üzerinde, sanatla yeni bir anlam evreni oluşturmak tartışılacak. Sabancı Müzesi’nde devam edecek Abramoviç sergisini bilerek gezmek isteyenlere…

 

*Bu atölye herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

 

Doç. Dr. Seda Yavuz 1974 yılında İstanbul’da doğdu. 1993’te Saint Benoit Fransız Lisesi’nden, 1999’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde, Prof.Dr. Uşun Tükel danışmanlığında ‘Yapı-bozum Bağlamında Fluxus Hareketi’ isimli Yüksek Lisans Tezi’ni 2004 yılında, ‘Heykelde Boşluk Kavrayışı: Modernizm ve Sonrası’ isimli Doktora Tezi’ni de 2011 yılında bitirdi. 2000 yılından beri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde çalışmaktadır. 2015 yılından beri Marmara Üniversitesi GSF Heykel Bölümü’nde Heykel Sanatı Tarihi dersleri vermektedir. Çeşitli küratöryal çalışmaları ve katalog yazıları vardır. Çalışma alanları Modernizm, Batı sanatı ve çağdaş sanat, Türkiye’de Batılılaşma sonrası resim ve heykel, Heykel sanatı tarihi, tarihsel sürecinde kadın sanatçılar ve feminist okumalardır.

 

Fransızca ve İngilizce bilen Seda Yavuz, bir çocuk annesidir.