Sınır İhlallerinin Tarihi Olarak Sanat Tarihi

 

Konuşmacı: Fırat Arapoğlu

 

8-29 Mayıs Çarşamba 19:00-21:00 (4 Hafta)

 

Ders 1: Sovyet Avangardı Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Form: 1930’lar

 

Rusya’nın çalkantılı ortamında 1920’li yıllarda gelişen Konstrüktivizm sanatta keşif, yaratı, hareket ve “an” gibi tanımları ön plana alarak, aslında Dada hareketi ile bazı benzer özellikler göstermekteydi. Esas gelişme olanağını Birinci Dünya Savaşı’nın yeniden şekillendirdiği dünyada, devrimin vaat ettiği özgürlük umutları ve kurulmakta olan yeni sosyalist cumhuriyetin değişime açık ortamında bulacaktı. Sanatta yerleşik düzene olan karşı çıkışları, sadece figüratif üretimin reddini değil, yepyeni bir yaratı düşüncesini içermekteydi ve bunu gerçekleştirmişlerdi. Bu ders, Sovyet Avangardından hareketle 20.yüzyılın ilk yarısının sanat tarihine bakmayı amaçlıyor.

 

Ders 2 : Estetik Bir Direniş: 1960’lar

 

“Neo-avangard” terimi, 1950’lerde ve 1960’larda Batı Avrupa ve ABD’de ortaya çıkan Fluxus, Happenings, Nouveau Réalisme gibi kısmen tarihsel avangard hareketlerin savundukları amacı paylaşan sanat akımlarını/hareketlerini tanımlıyor. Ayrıca aynı dönemdeki siyasal, kültürel ve sanatsal arayışların sosyo-politik vurgusunu içeren 1957 yılında kurulmuş Sitüasyonist Enternasyonal’i de kapsıyor. Bu ders, Fluxus grubunun örgütlenme şemasından hareketle 1960’larda başlayan modern sanattaki ikinci önemli kırılma dönemlerinden birisini mercek altına alıyor.

 

Ders 3: Sınırlar Aşınıyor: 1990’lar

 

Sanat fuarları ve bienaller arasındaki sınırlar aşınırken, aslında bunun çok daha eskilere dayanan bir strateji olduğu görülür. Venedik Bienali kenti uluslararası bir buluşma mekanı olarak tasarlarken, Documenta bu strateji üzerinden devam ederken, örneğin Arco Madrid Fuarı küratöryel programları içererek, dünyaca ünlü katılımcıların yer aldığı paneller, söyleşiler ve tartışmaları fuar etrafında organize ederek, bir tür bienalize olma yoluna gitmiştir. Bu ders, 1990’lardan günümüze gelen çağdaş sanatın örgütlenmesi pratiklerini odak noktası alarak, tartışma geliştiriyor.

 

Ders 4: Başka Bir Sanat Mümkün(mü)?

 

Çağdaş Sanat, onu kullanmak isteyen devlet ve özel şirketler arasında paylaşılırken, ayrıcalıklı zengin kesim artık çağdaş sanata para yatırıyor. Bir zamanlar azınlıkta olan bir kesim çağdaş sanata ilgi duyarken, bugün tüm kesimler çağdaş sanatı bir yatırım aracı olarak görmekteler. Peki, bugünden yarına nasıl bir sanatın ortaya çıkacağı düşünülebilir? Sponsorluk ilişkileri, medya, yeni alıcı kesim üzerinden, yarının sanatı nasıl hayal edilebilir? Spekülatif düşünce üretimine dayalı bu son ders, aktüel sanat faaliyetlerinden hareketle, geleceğe dönüş olarak isimlendirilebilecek bir ders-tekrarını (?) içeriyor.

 

*Bu atölye herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

**Minimum kişi sayısı sağlanamadığı takdirde atölyenin başlangıç tarihinden iki gün önce sizlere geri dönüş sağlanıp iade yapılacaktır.