Kayıt Ol

Toplam fiyat ₺ 3400
Etkinlik sonlanmıştır.

Yaratıcı Düşünce ve Yazı Atölyesi (4 hafta, 10 saat)

*10 kişilik kontenjanımız vardır, atölye Teşvikiye, Narmanlı Apartmanı’nda yüz yüze gerçekleşecektir.

Tarih22, 29 Şubat, 7, 21 Mart Perşembe, 20.00-22.30

Eğitmen: Lara Lakay

SANAT TARİHİ, İMGE VE SÖZCÜK İLİŞKİLERİ, YAZI PRATİKLERİ, OKUMALAR

Toplamda dört haftadan oluşan bu atölye, sanat tarihi, felsefe, şiir, edebiyat, sinema, arkeoloji, müzik, sosyoloji ve performans gibi farklı alanlardan beslenerek hazırlanmıştır. Katılımcılara kişisel yaratıcı ve yazınsal yolculukları için işaretler bulabilecekleri referanslar, anlatılar ve tartışma alanları sunar.

Konvansiyonel bir yazarlık atölyesi değildir; şehir, imgeler ve kelimeleri okumaya yönelik bir müfredatta, hiyerarşik bir ders yapısı olmadan, bilgi, pratikler ve oyunlar eşliğinde kolaylaştırıcılık sağlar.

  1. Hafta: Kaçıncı Yeni?

Modernleşme i̇çgüdüsü üzeri̇nden, “yeni̇”, rönesans, modern, medeni̇,

Gerçek kavramlarına bakış:

Yeni̇, yeni̇den yaratım; yeni̇ düşünce kavramları, gerçek ve gerçek dışı keli̇melendi̇rme çalışmaları, i̇maj, i̇mge, i̇mago ve sözcük i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne tartışmalar, varlık-yokluk, ölümlülük-ölümsüzlük ve yazarın serüveni̇, yeni̇ kahramanlar yaratmak.

  1. Hafta: Gerçeği̇ Bükmek

Sanat akımlarinda ‘görülen’ gerçeği̇n, ‘hi̇ssedi̇len’ gerçeğe dönüşmesi̇ mümkün oldu. Sanat tuvali̇n dışına çıktığında ne oluyor olabi̇li̇r? Parçalardan bi̇r bütün nasıl oluşturulur? Şi̇i̇r bu noktada nerede duruyor? Fragmanlar nasil bi̇rleşi̇r? Farklı bi̇li̇nç kodları çalıştıran yazı prati̇kleri̇.

  1. Hafta: İmaj Ve Yazı

Sanat eserleri̇ni̇n neyi̇ temsi̇l etti̇ği̇ üzeri̇nden bi̇r tartışma. Bi̇r i̇maj, bi̇r fi̇lm, bi̇r heykel neleri̇ anlatabi̇li̇r? Sürreali̇st mani̇festo bu anlamda bi̇ze nasıl i̇lham olabi̇li̇r? Sınırı olmayan “yazi” prati̇ği̇, düşündüğümüz her konuda bi̇ze nasil yardim edecekti̇r? Si̇nema örnekleri̇ ve okumalar üzeri̇nden i̇maj üzeri̇ne yazı yazmak i̇çi̇n prati̇kler. Anlam/anlamsızlik, bellek-hafıza, gündeli̇k hayatta yazarak i̇li̇şki̇lenmek üzerine hi̇kaye kurma prati̇kleri̇.

  1. Hafta: İstanbul’da Görülecek Şeyler Yaratmak

Baudrillard, “görüntüleri̇ yok edenlerden deği̇l, görülecek hi̇çbi̇r şeyi̇n olmadığı bi̇r görüntü bolluğu üretenlerdeni̇z” derken neyi̇ i̇ma edi̇yordu? Narmanlı Apartmanı etrafinda bi̇r yürüyüş. Kahve, ve toplu okumalar.

Lara Lakay

İstanbul’da doğdu. Beyoğlu İtalyan Lisesi akabinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi lisans programını tamamladı. Erasmus ve ardından master öğrencisi olarak IUAV ve Venedik Ca’ Foscari Üniversitelerinde Görsel Sanatlar ve Kültür Kuram ve Ekonomisi eğitimleri aldı.

2011 senesi itibariyle Türkiye’de ve yurtdışında kültür-sanat projelerinde yer almaya başlayarak, editörlük, çevirmenlik ve yaratıcı danışmanlık yaptı. Hindistan, Balkanlar, Avrupa gibi farklı coğrafyalarda gönüllü hizmetlerde vakit geçirdi.

Çalışma alanını son yıllarda kültür ve şehir çalışmaları, küratöryel imaj-yazı ilişkisi, felsefe, imgebilim, şiir üzerinde yoğunlaştırarak kişisel ve bağımsız yazarlık ve sanat pratiklerine döndü. Oto-kurmaca anlatı kitabı “Yoli ve Mo” 2022 senesinde yayımlandı. “Bugün Günlerden Bilmem Ne?” başlıklı yaratıcılık üzerine konuştuğu podcast yayını, eş-kurucusu olduğu sofra ve sohbetli kültür girişimi “Masa da Masa” ve farklı içerikler tasarladığı atölyeleri devam ediyor.

Etiketler

Zoom

Katılımcı Listesi

  • Tarih: 22 Şub 2024 - 21 Mar 2024
  • Saat : 20:00 - 22:30 (UTC+3)
  • Son Katılım Tarihi 22 Oca 2024
  • Yer : Narmanlı Apartmanı

Organizasyon

Benzer atölyeler

Lara Lakay ile Yaratıcı Düşünce ve Yazı Atölyesi
Edebiyat
Zoom

9. dönem çevrimiçi (online) kitap kulübümüz başlıyor!

Tarih: 23 Ocak Salı, 20 Şubat Salı, 19

Lara Lakay ile Yaratıcı Düşünce ve Yazı Atölyesi
Online & Yüz Yüze Sanat Tarihi
Zoom & Teşvikiye Narmanlı

Monet’den Van Gogh’a: Sanatın Yolculuğu

Monet’den Van Gogh’a: Sanatın Yolculuğu (2 hafta) Tarih:

Lara Lakay ile Yaratıcı Düşünce ve Yazı Atölyesi
Online & Yüz Yüze Sanat Tarihi
Zoom & Teşvikiye Narmanlı

Picasso’dan Andy Warhol’a : Sanatın Yolculuğu

Picasso’dan Andy Warhol’a: Sanatın Yolculuğu (4 hafta) Yüz

Lara Lakay ile Yaratıcı Düşünce ve Yazı Atölyesi
Online Sanat Tarihi

Duygu Barlas ile Sanatın Yolculuğu

Rokoko'dan Modernizme: Sanatın Yolculuğu (4 hafta) Tarih: 11,

Lara Lakay ile Yaratıcı Düşünce ve Yazı Atölyesi
Edebiyat
Zoom

Kitap Kulübü (Online)

Eğitmen: 1k1m/ Duygu Özdemir “Okumak sadece bir zevk