Kayıt Ol

Toplam fiyat ₺ 1350
Etkinlik sonlanmıştır.

Prof. Dr. Mustafa Tekin ile

Çağdaş İnsanın Dine İhtiyacı Kaldı mı?

Tarih: 1, 8 ve 15 Şubat Çarşamba

20:00-21:30

Eğitmen: Prof. Dr. Mustafa Tekin

(hibrit atölye)

 

İçinde yaşadığımız çağda artık “değişim” olgusunu 20 yıl gibi kabul edilen bir nesil üzerinden değil, 3-5 yıllık dönemler halinde konuşuyoruz. Daha da önemlisi dijital çağda teknolojik değişimlerle birlikte zihniyet ve sosyal hayatın köklü değişimleri söz konusu olmakta; bunun doğal bir sonucu olarak insan-insan, insan-tabiat ve giderek insan-Tanrı arasındaki eski ilişki biçimleri dönüşmektedir. Özellikle Transhümanist ve posthümanist süreçler insanın ölümsüzlüğünü dillendirmeye başlamışlardır.

Diğer yandan Charles Taylor’un şu sorusu üzerinde durulmalıdır: “1500’lü yıllarda Tanrı’ya inanmamak hemen hemen olanaksızken, 2000’lerde çoğu insan niçin bunu kaçınılmaz bulmaktadır?..Tanrı’ya inanmanın alternatifleri nasıl düşünülür hale geldi?” Özellikle günümüzde kurumsal dinlerin güç kaybetmesi ne anlatmaktadır? Acaba din gelecekte tüm bu gelişmeler çerçevesinde insan hayatından çıkacak mıdır? Üç hafta sürecek olan bu atölye çalışması yukarıdaki sorulara cevap vermeye çalışacaktır.

 

Atölye içeriği;

1.Hafta (1 Şubat Çarşamba) Çağdaş İnsan için ne Değişti?

2.Hafta (8 Şubat Çarşamba) Din Nedir?

3.Hafta (15 Şubat Çarşamba) Çağdaş İnsanın Dine İhtiyacı Kaldı Mı?

 

*3 hafta sürecek olan atölye, Teşvikiye Narmanlı Apartmanı’nda yüz yüze ve online seçenekleriyle gerçekleşecektir. Yüz yüze eğitimde 12 kişilik kontenjan sınırı vardır.

 

13 Ağustos 1968 doğumlu olan din sosyoloğu, sosyoloji profesörü Prof. Dr. Mustafa Tekin Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1991) mezunudur. Yüksek lisansını “Mevlâna Celâleddin Rûmi’de Din ve Toplum” adlı tezle (1995) ve doktorasını “Türkiye’de Aydın Kadınlara Göre Din ve Kadın” adlı tezle (2003) Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalında tamamlamıştır. Onsekiz Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalında yardımcı doçent (2004) olmuştur.

Doktora sonrasında İngiltere’de York Üniversitesi’nde kadın çalışmalarına ilişkin politikalar bölümünde çalışmalar yürüttü. Ulusal ve Uluslararası pek çok dergide makaleleri yayımlandı. İslam ve Feminizm üzerine dersler de veren Mustafa Tekin’in yayımlanmış sekiz kitabı vardır. 

Prof. Dr. Mustafa Tekin, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olup, akademisyenliğinin yanı sıra Aile Akademisi Derneği başkanı olarak çeşitli konferanslarıyla da tanınmıştır.

Makale ve çevirilerini, SÜ İlâhiyat Fakültesi, İslâmî Araştırmalar, Tasavvuf, Kur’an Sosyolojisi Üzerine Denemeler Kitabı, Marife, İpek Yolu dergilerinde yayımladı. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Ansiklopedisi için madde yazdı. Çeşitli seminer, konferans ve panellere katıldı.

Katılımcı Listesi

No attendee found
  • Tarih: 01 Şub 2023 - 15 Şub 2023
  • Saat : 20:00 - 21:30 (Europe/Istanbul)
  • Son Katılım Tarihi 01 Şub 2023
  • Yer : Narmanlı Apartmanı, Teşvikiye

Organizasyon

Benzer atölyeler

Prof. Dr. Mustafa Tekin ile Çağdaş İnsanın Dine İhtiyacı Kaldı mı?
Online & Yüz Yüze Sanat Tarihi
Zoom

Fikirlerin Sahnesinde: Aydınlanma Çağından Dada Hareketine

Fikirlerin Sahnesinde: Aydınlanma Çağından Dada Hareketine Tarih: 25

Prof. Dr. Mustafa Tekin ile Çağdaş İnsanın Dine İhtiyacı Kaldı mı?
Gezi
ARTER,  Irmak Caddesi No: 13 Dolapdere Beyoğlu 

Narmanlı Sanat ile Gezi Rotaları: ARTER (hafta sonu) – Ömer Koç Koleksiyonu: ‘Farz Et Ki Sen Yoksun’

Narmanlı Sanat ile Gezi Rotaları: ARTER (hafta sonu)

Prof. Dr. Mustafa Tekin ile Çağdaş İnsanın Dine İhtiyacı Kaldı mı?
Gezi
ARTER,  Irmak Caddesi No: 13 Dolapdere Beyoğlu 

Narmanlı Sanat ile Gezi Rotaları: ARTER (hafta içi) – Ömer Koç Koleksiyonu: ‘Farz Et Ki Sen Yoksun’

Narmanlı Sanat ile Gezi Rotaları: ARTER (hafta içi)

Prof. Dr. Mustafa Tekin ile Çağdaş İnsanın Dine İhtiyacı Kaldı mı?
Online & Yüz Yüze Sanat Tarihi
Zoom

Duygu Barlas ile Rönesansın İzinde: Sanatın Yeniden Doğuşu

  Narmanlı Sanat’ın Kurucusu Duygu Barlas ile Sanatın Yolculuğu

Prof. Dr. Mustafa Tekin ile Çağdaş İnsanın Dine İhtiyacı Kaldı mı?
Edebiyat
Zoom

10. dönem çevrimiçi (online) kitap kulübümüz başlıyor!

Tarih: 30 Nisan, 28 Mayıs, 25 Haziran 20:00-21:30