Özüm Ceren İlhan

 Kagura Dansında Maskelerin Önemi ve Rolü

Kagura Dansında Maskelerin Önemi ve Rolü

Japon Kültüründe Sanat – Doğa İlişkisi Japon kültürü ve doğa arasında neredeyse iç içe geçen bir bağ bulunur. Bu kültüre mensup insanlar, yaşadıkları coğrafyanın denizi, havası, suyu ve ormanlarına duydukları saygının göstergesi olarak kültürlerini de bu bağlamda şekillendirmişlerdir. Bu bağlamda…