Şira Dam

Şira Dam (İstanbul, 1999), Galatasaray Üniversitesi ve çift diploma programı kapsamında Université Paris I Panthéon Sorbonne Felsefe bölümü son sınıf öğrencisi olup akademik hayatına Sanat Tarihi yüksek lisansı yaparak devam etmeyi hedeflemektedir. Çalışmalarını Antikite ve Orta Çağ özelinde sürdürerek Rönesans dönemi sanatından günümüze düşüncenin evrimi, bireyin doğuşu, gelişimi ve evrenle olan ilişkisi üzerine yazılar yazmaya ve bloğunda içerik üretmeye devam etmektedir.

 Kagura: Mimetik Bir Sanat Olarak ‘Bir Olma’nın Dansı

Kagura: Mimetik Bir Sanat Olarak ‘Bir Olma’nın Dansı

“Aşağıda olan yukarıda olan gibidir; yukarıda olan da aşağıda olan gibi. Ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler.”* Bir olma, Tanrı ve/veya tanrısallık potansiyelini içinde bulundurma, harmoni, meditatif etkinliklerle yukarıdakine, ideale ulaşma gibi kavramlar, inançlar tarihine bakıldığında pek çok metafizik-mistik…